Holistisch

Dit betekent: Alomvattend.
Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt bijvoorbeeld het gehele individu betrokken.
Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken. Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekent. Alles is met elkaar verbonden. Mensen en dieren worden dus niet als individueel gezien, maar als een belangrijk deel van het geheel. uit individuen, maar spelen sociale groepen en invloeden ook een rol in dat geheel.