De training

De focus van de gehele training ligt bij de professional terug brengen naar de basis, de innerlijke wijsheid die iedere professional heeft en van waaruit er gekozen is voor dit vak. Hoe er gewerkt kan worden vanuit die innerlijke wijsheid/kennis, het vertrouwen op het onderbuik gevoel wat vele professionals hebben en dit te vertalen, hoe het de professional krachtiger en sterker maakt in het vak zonder te projecteren.
De professional wordt terug gebracht naar waar het werkelijk om gaat in het werk: het kind, het gezin of de volwassene de beste hulp bieden en/of te beschermen, vanuit het hart en naar eer en geweten. 

 • Tijdens de training sta ik op meerdere momenten stil bij de kwaliteiten van iedere professional.
  Wat maakt hem/haar zo goed in het werk, komen succes ervaringen aan bod en wat iedere professional zo uniek maakt. Tevens wordt er stil gestaan bij het belang in dit werk om regelmatig voldoende stil te staan bij succeservaringen en gebruik te maken van ieders unieke kwaliteiten.
 • Er wordt uitgebreid gereflecteerd tijdens de training, de noodzaak van reflectie wordt besproken, evenals verschillende tools hoe iedere interactie gebruikt kan worden om te reflecteren, onbewuste patronen/gedachten en emoties op te sporen.
  Ik nodig de professional uit op onderzoek uit te gaan in zichzelf. Welke patronen/gedragingen/ manieren van omgaan met emoties en/of problemen heb je? Welke heb je overgenomen van je vader? Welke heb je overgenomen van je moeder? Werkt het of belemmert het jou?
  Wat levert het je op?
 • Belemmeringen, negatieve patronen, negatieve gedachten komen aan bod en er worden technieken aangereikt hoe deze op te sporen (met name de onbewuste versies), te doorbreken en om te buigen tot kansen, positieve patronen en gedachten.
 • Triggers en spiegels worden onderzocht (wat ervaar je, wat maakt dat deze emotie bij jou wordt getriggerd, waar komt het vandaan, wie deed er eerder zo tegen jou, wat doet het met je, waar doe jij hetzelfde (bij jezelf?)), waarbij verschillende tools worden aangereikt.
  Hoe meer professionals zicht hebben op hun eigen patronen (met begrip en compassie), hoe makkelijker het wordt de patronen bij cliënten te herkennen en uit weerstand/conflict/in stand houden van negatief gedrag, te blijven.
  Op die wijze kan er vlotter aan de kern van de problematiek gewerkt worden.
 • Ziektewinst/(zelf)sabotage, weerstand en slachtofferrol komen aan bod met tools hoe deze te doorbreken met eigenaarschap, verantwoordelijkheid
  en leiderschap.
 • Het aangeven van grenzen komt ook aan bod. De noodzaak van grenzen aangeven wordt besproken, interne belemmeringen omtrent het onderwerp, evenals hoe op positieve wijze grenzen aangegeven kunnen worden. Waardoor de professional meer regie kan voeren en leefruimte creëert.
 • Zelfzorg, een onderwerp dat van essentieel belang is om vitaal, gebalanceerd en goed te kunnen functioneren (als mens maar zeker ook als professional). Hoe zorg je voor jezelf, juist in de hulpverlening en jeugdbescherming? Beroepen waarin je voornamelijk klaar staat voor anderen en het verantwoordelijkheidsgevoel groot is. Hoe goed sta je voor jezelf klaar? Neem je voldoende verantwoordelijkheid richting jezelf? Geef jij jezelf alles wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren? Hoe houd je balans? Waar laad jij van op? Wat zijn effectieve manieren om voor jezelf te zorgen en meer energie te gaan ervaren? Hoe kun je daar gebruik van maken binnen dit werk?
 • Er wordt stil gestaan bij communicatie en dan met name de basis waaruit gecommuniceerd wordt. De invloed van de interne communicatie op de externe communicatie komt aan bod.
 • Feedback wordt besproken, hoe geef je het op een opbouwende en constructieve wijze aan de ontvanger? Wat komt er naast woordkeus nog meer bij kijken? Maar ook, wat zegt de feedback over jou als gever?
  (Communicatie en feedback zijn uitgebreide onderwerpen, tijdens mijn training ligt het accent bij de basis, de persoon van waaruit gecommuniceerd wordt/ feedback gegeven wordt en hoe dit effectief ingezet kan worden om goed voor jezelf als mens en professional te zorgen.)

De professional wordt met de training uitgenodigd tot meer stil staan en bewust worden van het eigen handelen en de basis waaruit er wordt gewerkt.
Op zoek gaan naar onbewuste processen/patronen en hiervan bewust worden. Zodat krachten en kwaliteiten kunnen worden versterkt en negatieve processen/patronen worden doorbroken.
Er zit veel diepgang in de training waarbij verschillende technieken worden aangereikt. Om deze technieken verder te integreren in het werk, is het
begeleiden van een aantal intervisie bijeenkomsten – door de trainer – in vervolg op de training aan te raden.
Op die wijze is de kans dat het aangereikte tijdens de training een gewoonte wordt en de professional vanuit de innerlijke kracht kan blijven werken.